Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009

Νέες ειδικότητες - ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Χανίων ανακοινώνει τις νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το XEIMEΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 Β΄, Έτους Κατάρτισης 2009-2010 στο Δ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Τ Ε Σ ΕΞΑΜ. ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΚΤΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ
• Πρωτότυπο τίτλου σπουδών
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομική ταυτότητας (και των 2 όψεων) ή Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας
• Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού φορέα για απόδειξη ενδεχόμενης προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που επιλέγουν
• Επίσημο έγγραφο της Ένωσης πολυτέκνων Ελλάδας που να αποδεικνύεται η ιδιότητα πολυτέκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την TΡΙΤΗ 1/9/2009 μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9/2009 τις ώρες 09:00 - 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Χανίων που βρίσκεται στη θέση Πρ. Ηλίας, κτίριο πρώην ΕΠΛ και στα τηλέφωνα 28210 59855.

Δεν υπάρχουν σχόλια: